Tel/fax: 0264 433305  mobil 0732055169  Adresa: Str.  Fabricii,Nr.114/2., Cluj-Napoca  Email: office@zanzytour.ro   Asistenta online: messenger   Orar   L - V: 10:00 - 18:00   S: Inchis   D: inchis

 

OFERTE SEZONIERE
CAUTARE RAPIDA
NEWSLETTER
inscriere


PROTECTIA CONSUMATORILOR - A.N.P.C

TERMENI SI CONDITII
POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

POLITICA DE COOKIE-URI

 

EC.EUROPA.EU/CONSUMERS 

Contractul cu turistul

 

CONTRACT - CADRU

de comercializare a pachetelor de servicii turistice

Nr. ........ din .................

 

Partile contractante

Societatea Comerciala  SC. ZANZY TOUR. SRL  cu sediul în CLUJ NAPOCA str. Fabricii nr 114/2, cod unic de înregistrare 28012579, nr inregistrare registrul Comertului J12/239/2011, titulara a Licentei de turism organizatoare nr.355  pentru Agentia de Turism ZANZY TOUR cu sediul în CLUJ NAPOCA str.Fabricii nr 114/2 reprezentata prin BOTA RALUCA IULIANA., în calitate de DIRECTOR AGENTIE, denumita în continuare Agentia,

si turistul/reprezentantul turistului,

domnul/doamna ...................., domiciliat/domiciliata în ................., telefon ..........,

posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate seria ...... nr. ........., eliberat/eliberata de

....................... la data de ............, au convenit la încheierea prezentului contract.

I. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de catre Agentie a pachetului de servicii turistice

înscris în voucher, bilet de odihna - tratament, bilet de excursie, anexat la prezentul contract, si

eliberarea documentelor de plata.

II. Pretul

1. Pretul contractului este .... si cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul

Agentiei si T.V.A. Avansul este de .......... lei, iar plata finala se va face pâna la data de

..................... .

III. Drepturile si obligatiile Agentiei

1. În cazul în care Agentia este nevoita sa modifice una dintre prevederile esentiale ale

contractului, are obligatia sa informeze turistul cu cel putin 15 zile înainte de data plecarii.

2. Agentia poate sa modifice pretul contractului, în sensul majorarii sau micsorarii, dupa caz,

numai daca modificarea are loc ca urmare a variatiilor costurilor de transport, ale redeventelor

si ale taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi si aeroporturi si

ale taxelor de turist ori ale cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice

contractat.

3. În cazul în care, dupa începerea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile

turistice prevazute în contract nu este realizata sau Agentia constata ca nu le va putea realiza,

aceasta este obligata:

a) sa ofere turistului alternative corespunzatoare în vederea continuarii calatoriei turistice

fara majorarea pretului, respectiv serviciile turistice oferite sa fie de aceeasi calitate si cantitate;

b) sa restituie turistului sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile turistice achitate si

cele efectiv prestate în timpul calatoriei turistice;

c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzatoare sau acesta nu le

accepta din motive întemeiate, sa asigure fara costuri suplimentare transportul retur al

turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta si, dupa caz, despagubirea pentru

serviciile neprestate.

4. Agentia este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, cu

exceptia urmatoarelor cazuri:

a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se

datoreaza turistului;

b) când neîndeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor

împrejurari pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita

(modificari de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport etc.).

5. Agentia are obligatia sa furnizeze în scris turistului, în termen de .... zile înainte de data

plecarii, urmatoarele informatii:

a) orarele, locurile escalelor si legaturile, precum si, dupa caz, locul ce urmeaza sa fie ocupat

de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract;

b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon si de fax ale reprezentantei locale a

organizatorului si/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, un numar de apel de urgenta care sa îi

permita contractarea organizatorului si/sau a detailistului;

c) pentru calatoriile minorilor neînsotiti de parinti, informatii care sa permita parintilor

stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului.

IV. Drepturile si obligatiile turistului

1. În cazul în care turistul nu poate sa participe la calatoria turistica, acesta poate sa cesioneze

contractul unei terte persoane care îndeplineste toate conditiile aplicabile pachetului de servicii

turistice contractat, cu obligatia de a anunta în scris Agentia cu cel putin 5 zile înaintea datei de

plecare. În acest caz Agentia reziliaza contractul cu turistul care cesioneaza contractul si încheie

un alt contract cu noul turist. Pentru calatoriile individuale, în cazul în care mijlocul de transport

este avionul, transferul poate fi efectuat numai daca exista posibilitatea transferarii locului de

zbor. Turistul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul sunt responsabili în

mod solidar la plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia

acestei cedari.

2. În cazul sejururilor de odihna si/sau de tratament, turistul are obligatia sa respecte

programul de acordare a serviciilor în România, respectiv: în statiunile de pe litoral, cazarea se

face la ora 18,00 a zilei de intrare si se termina la ora 12,00 a zilei înscrise pe voucher ori pe

biletul de odihna si/sau de tratament; în statiunile din tara, altele decât cele de pe litoral,

cazarea se face începând cu ora 12,00 a zilei de intrare si se termina cel târziu la ora 12,00 a zilei

urmatoare celei înscrise pe bilet.

3. În cazul în care preturile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate

rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de catre Agentie a sumelor platite.

4.1. Turistul este obligat sa comunice Agentiei, în termen de 5 zile calendaristice de la

primirea înstiintarii prevazute la cap. III pct. 1, hotarârea sa de a opta pentru:

a) rezilierea contractului fara plata penalitatilor; sau

b) acceptarea noilor conditii ale contractului.

4.2. În cazul în care turistul reziliaza contractul sau Agentia anuleaza calatoria turistica

înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:

a) sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau

superioara, propus de Agentie;

b) sa accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioara, propus de Agentie, cu

rambursarea imediata a diferentei de pret;

c) sa i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.

4.3. În toate cazurile mentionate turistul are dreptul sa solicite Agentiei si o despagubire

pentru neîndeplinirea prevederilor contractului initial, cu exceptia cazurilor în care:

a) anularea s-a facut datorita nerealizarii numarului minim de persoane mentionat în contract,

iar Agentia a informat în scris turistul cu cel putin 15 zile calendaristice premergatoare datei

plecarii;

b) anularea s-a datorat unui caz de forta majora (circumstante imprevizibile, independente de

vointa celui care le invoca si ale caror consecinte nu au putut fi evitate în ciuda oricaror eforturi

depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervarile, caz în care responsabilitatea revine

companiei aeriene);

c) anularea s-a facut din vina turistului.

5. Turistul are dreptul sa rezilieze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul

în care rezilierea îi este imputabila, este obligat sa despagubeasca Agentia pentru prejudiciul

creat acesteia, cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii.

Daca turistul solicita schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii,

aceasta echivaleaza cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalitatilor legale la momentul

respectiv, si încheierea unui nou contract.

6. Turistul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de

salubrizare, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentie.

7. Turistul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate,

precum si documentul de calatorie eliberat (voucher, bilet de odihna si/sau de tratament), în

vederea acordarii serviciilor turistice.

V. Renuntari, penalizari, despagubiri

1. În cazul în care turistul renunta din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul

prezentului contract, el datoreaza Agentiei penalizari dupa cum urmeaza:

a) ...% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face cu mai mult de 30 de zile

calendaristice înainte de data plecarii;

b) ...% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face în intervalul 16-30 de zile

înainte de data plecarii;

c) ...% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face într-un interval mai mic de 16

zile înainte de plecare sau pentru neprezentarea la program.

2. Pentru biletele de odihna si/sau de tratament cumparate prin organizatii sindicale, Agentia

va face restituiri numai în baza cererilor de renuntare contrasemnate si stampilate de

reprezentantul organizatiei sindicale.

3. În cazul în care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului

de servicii, turistului i se vor retine toate taxele achitate de Agentie prestatorilor directi, precum

si cheltuielile de operare proprii acesteia.

4. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizeaza pachetul de

servicii turistice refuza sa se mai întoarca în România si autoritatile din tara respectiva fac

cheltuieli de orice natura cu acesta, turistul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste

cheltuieli.

5. Penalizarile echivalente cu pretul contractului se aplica si în cazul în care turistul nu ajunge

la timp la aeroport sau la locul de plecare, daca nu poate pleca în calatorie pentru ca nu are

actele în regula sau daca este întors de la granita de catre politia de frontiera.

6. Turistul trebuie sa depuna în scris cererea de renuntare la pachetul de servicii turistice, cu

numar de înregistrare la Agentia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renuntare

nu este luata în considerare.

7. Agentia va acorda despagubiri în functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din

contract.

VI. Reclamatii

1. În cazul în care turistul este nemultumit de serviciile turistice primite, acesta are obligatia

de a întocmi o sesizare în scris, clar si explicit, cu privire la deficientele constatate la fata locului,

legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât

Agentiei, cât si prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului).

2. Atât Agentia, cât si prestatorul de servicii turistice vor actiona imediat pentru solutionarea

sesizarii. În cazul în care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, turistul va

depune la sediul Agentiei o reclamatie în scris, în termen de maximum ... zile calendaristice de la

încheierea calatoriei, Agentia urmând ca, în termen de .... zile calendaristice, sa comunice

turistului despagubirile care i se cuvin.

VII. Asigurari - Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a

sumelor achitate de el în cazul insolvabilitatii sau falimentului Agentiei la Societatea de

Asigurare ASIGURARE INSOLVABILITATE SI FALIMENT EUROLIFE FFH ASIGURARI GENERALE SA NR. 1303 0000038 PERIOADA VALABILITATE 30.11.2023-29.11.2024 , LICENTA NR355/18.12.2018 PERIOADA NELIMITATA   STR VASILE LASCAR NR 31 -LASCAR 31 BUSINESS CENTER ,ETAJ 10-11 ,BUCURESTI SECTOR 2 ,0754041857

Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care sa acopere

taxele de transfer, sau a unui contract de asistenta care sa acopere taxele de repatriere în caz de

accidente, de boala sau deces, ori a unui contract de asigurare pentru bagaje.

VIII. Documentele contractului se constituie ca anexa la acesta si sunt urmatoarele:

a) voucherul, biletul de odihna-tratament, biletul de excursie, dupa caz;

b) programul turistic, în cazul actiunilor turistice.

IX. Dispozitii finale

1. Prezentul contract a fost încheiat în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile

prezentului contract si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind

activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobata cu modificari si

completari prin Legea nr. 631/2001, cu modificarile ulterioare.

3. Contractul poate fi prezentat si sub forma unui catalog, pliant sau alt înscris, daca turistul

este informat despre aceasta si daca documentul contine informatiile prevazute de art. 10 alin.

(2) din Ordonanta Guvernului nr. 107/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.

631/2001, cu modificarile ulterioare.

Agentia, Turist,

Denumirea ..................                                                                              Numele ....................

Reprezentantul .............                                                                            Prenumele .................

Stampila ...................

---------

 

ZANZY TOUR SRL